TOP PAGE

West Bund Art & Design 2021

2021 11/11(thu)- 11/14(sun)

VIP Preview(Invite only): 11th November (Thu)
Public Day: 12th November (Fri) - 14th November (Sun)
Venue: West Bund Art Center, 2555 Longteng Avenue, Xuhui District, Shanghai
Booth: A112 (Hall A)


Exhibited Artists:
Sueharu Fukami, Niyoko Ikuta, Satoru Ozaki, Nobuyuki Tanaka, Takafumi Asakura, Masaaki Yonemoto, Eiko Kishi, Yoshiro Kimura, Kosuke Kato, Kentaro Sato, Kiyo Hasegawa, Shoko Taruma

A LIGHT HOUSE CALLED KANATA A LIGHT HOUSE CALLED KANATA

ChatChat

Inquire by Chat
NEXT