TOP PAGE

The Future Eternal – a special exhibition for DESIGNART TOKYO

2022.10.21 (fri) - 10.29(sat)

October 21st (Fri) – 29th (Sat), 2022
11am - 6pm, Closed Sun/Mon
Venue: A Lighthouse called Kanata

Exhibited Artists:
Osamu Yokoyama, Kiyo Hasegawa, Ayane Mikagi, Isao Uemae, Shoko Taruma, Kodai Suga,
Kentaro Sato, Kosuke Kato, Kanjiro Moriyama, Masaaki Yonemoto, Sachi Fujikake, Hidenori Tsumori,
Yasutaka Baba, Mayu Nakata, Ruiko Imai, Masaki Tanikawa, Shogo Watari, Ruri Mitsuo, Sayuri Fukami, Shohei Yokoyama

A LIGHT HOUSE CALLED KANATA A LIGHT HOUSE CALLED KANATA

Exhibited WorksExhibited Works

View All Works

Exhibited ArtistsExhibited Artists

View All Artists

ChatChat

Inquire by Chat
NEXT